Luokanopettaja (5-6 lk), 1.1.2023-23.3.2023

Luokanopettaja (5-6 lk), 1.1.2023-23.3.2023

  • Vastauksia 102 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 23.3.2022 - 23.3.2023 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 2062 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö101 kpl(keskimääräinen vastausaika 0 min 58 s)
Toimintakulttuuri99 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 50 s)
Pedagoginen toiminta99 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 54 s)
Osaaminen98 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 40 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
118
260
324