Aineenopettaja, 2018

Aineenopettaja, 2018

  • Vastauksia 3564 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2018 - 31.12.2018 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 9174 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö3523 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 3 s)
Toimintakulttuuri3500 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 42 s)
Pedagoginen toiminta3445 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 35 s)
Osaaminen3428 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 51 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
1184
2561
31343
4381
5174
64
70
8210
9363
10238
1198
128