Erityisopettaja tai erityisluokanopettaja, 1.1.2020-14.2.2020

Erityisopettaja tai erityisluokanopettaja, 1.1.2020-14.2.2020

  • Vastauksia 161 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 14.2.2019 - 14.2.2020 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 8082 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö161 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 1 s)
Toimintakulttuuri159 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 37 s)
Pedagoginen toiminta154 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 41 s)
Osaaminen151 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 52 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
165
296