Class teacher (5-6 lk), 2021

Class teacher (5-6 lk), 2021

  • Vastauksia 259 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (16.10.2020 - 16.10.2021) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 2405 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö258 kpl(keskimääräinen vastausaika 0 min 58 s)
Toimintakulttuuri257 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 29 s)
Pedagoginen toiminta255 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 22 s)
Osaaminen250 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 44 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
146
230
387
466
54
60
70
88
913
105
110
120