Maahanmuuttajaopettaja, 1.1.2019-3.12.2019

Maahanmuuttajaopettaja, 1.1.2019-3.12.2019

  • Vastauksia 69 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 3.12.2018 - 3.12.2019 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 7355 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö69 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 4 s)
Toimintakulttuuri69 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 41 s)
Pedagoginen toiminta67 kpl(keskimääräinen vastausaika 9 min 4 s)
Osaaminen67 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 39 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
12
28
33
49
58
60
70
80
92
103
1133
121