Luokanopettaja (3-4 lk), 1.1.2019-16.4.2019

Luokanopettaja (3-4 lk), 1.1.2019-16.4.2019

  • Vastauksia 324 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 16.4.2018 - 16.4.2019 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 5295 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö324 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 13 s)
Toimintakulttuuri322 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 53 s)
Pedagoginen toiminta318 kpl(keskimääräinen vastausaika 9 min 7 s)
Osaaminen307 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 10 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
146
260
3113
4105