Principal, 2013

Principal, 2013

  • Vastauksia 201 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2013 - 31.12.2013 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 5540 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Osaamiskartoitus (vanha versio)12 kpl(keskimääräinen vastausaika 10 min 0 s)
Digitaalinen toimintakulttuuri187 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 8 s)
Laitteet ja ohjelmistot175 kpl(keskimääräinen vastausaika 9 min 23 s)
eValmiustason kartoitus (vanha versio)12 kpl(keskimääräinen vastausaika 17 min 22 s)
TVT-osaaminen176 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 0 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Raportit osa-alueittain

Digitaalinen toimintakulttuuriVastausten koonti TVT-valmiustasojen arviointia varten
Laitteet ja ohjelmatOpettajien käyttämät laitteet ja ohjelmat
TVT-osaaminenOpettajien osaamistaso ja kiinnostus koulutuksiin

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
19
24
313
425
529
61
70
811
937
1031
1130
1211