Luokanopettaja (1-2 lk), 2013

Luokanopettaja (1-2 lk), 2013

  • Vastauksia 772 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2013 - 31.12.2013 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 5540 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Osaamiskartoitus (vanha versio)27 kpl(keskimääräinen vastausaika 5 min 48 s)
Digitaalinen toimintakulttuuri734 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 41 s)
Laitteet ja ohjelmistot707 kpl(keskimääräinen vastausaika 10 min 19 s)
eValmiustason kartoitus (vanha versio)30 kpl(keskimääräinen vastausaika 17 min 26 s)
TVT-osaaminen704 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 29 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Raportit osa-alueittain

Digitaalinen toimintakulttuuriVastausten koonti TVT-valmiustasojen arviointia varten
Laitteet ja ohjelmatOpettajien käyttämät laitteet ja ohjelmat
TVT-osaaminenOpettajien osaamistaso ja kiinnostus koulutuksiin

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
117
27
368
4114
5108
61
71
831
9153
10125
11116
1231