Special education teacher, 1.1.2019-16.4.2019

Special education teacher, 1.1.2019-16.4.2019

  • Vastauksia 343 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 16.4.2018 - 16.4.2019 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 5295 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö343 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 4 s)
Toimintakulttuuri342 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 34 s)
Pedagoginen toiminta336 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 15 s)
Osaaminen323 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 41 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
155
269
3102
4117