Luokanopettaja (3-4 lk), 2020

Luokanopettaja (3-4 lk), 2020

  • Vastauksia 345 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (22.10.2019 - 22.10.2020) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 6005 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö343 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 11 s)
Toimintakulttuuri343 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 44 s)
Pedagoginen toiminta336 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 52 s)
Osaaminen332 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 58 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
164
2100
397
443
54
60
70
812
95
1020
110
120