Luokanopettaja (5-6 lk), 2020

Luokanopettaja (5-6 lk), 2020

  • Vastauksia 452 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (26.11.2019 - 26.11.2020) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 4164 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö452 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 4 s)
Toimintakulttuuri449 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 36 s)
Pedagoginen toiminta439 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 13 s)
Osaaminen433 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 47 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
176
2125
393
429
55
60
70
812
96
1044
1162
120