Maahanmuuttajaopettaja, 2019

Maahanmuuttajaopettaja, 2019

  • Vastauksia 81 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2019 - 31.12.2019 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 7788 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö81 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 4 s)
Toimintakulttuuri81 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 41 s)
Pedagoginen toiminta79 kpl(keskimääräinen vastausaika 9 min 4 s)
Osaaminen77 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 41 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
12
28
33
49
58
60
70
80
92
103
1133
1213