Aineenopettaja, 1.1.2019-29.10.2020

Aineenopettaja, 1.1.2019-29.10.2020

  • Vastauksia 3836 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2019 - 29.10.2020 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 10107 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö3834 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 1 s)
Toimintakulttuuri3792 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 36 s)
Pedagoginen toiminta3736 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 17 s)
Osaaminen3653 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 43 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
1
2019
63
2191
3227
4429
5308
62
70
812
9148
10234
11817
12200
1
2020
187
2374
3295
4178
516
60
70
832
97
10116