Ämneslärare, 2021

Ämneslärare, 2021

  • Vastauksia 644 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (17.10.2020 - 17.10.2021) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 2392 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö643 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 0 s)
Toimintakulttuuri640 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 39 s)
Pedagoginen toiminta630 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 47 s)
Osaaminen614 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 51 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
180
288
3175
4212
54
60
70
842
930
1013
110
120