Erityisopettaja tai erityisluokanopettaja, 2020

Erityisopettaja tai erityisluokanopettaja, 2020

  • Vastauksia 363 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (10.4.2019 - 10.4.2020) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 7916 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö363 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 1 s)
Toimintakulttuuri361 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 37 s)
Pedagoginen toiminta350 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 7 s)
Osaaminen343 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 56 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
165
2134
3128
436
50
60
70
80
90
100
110
120