Aineenopettaja, 2020

Aineenopettaja, 2020

  • Vastauksia 1080 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (19.9.2019 - 19.9.2020) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 6145 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö1080 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 3 s)
Toimintakulttuuri1065 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 38 s)
Pedagoginen toiminta1045 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 13 s)
Osaaminen1019 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 47 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
1185
2374
3295
4178
516
60
70
832
90
100
110
120