Luokanopettaja (5-6 lk), 2020

Luokanopettaja (5-6 lk), 2020

  • Vastauksia 340 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (19.9.2019 - 19.9.2020) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 6145 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö340 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 5 s)
Toimintakulttuuri338 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 36 s)
Pedagoginen toiminta333 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 17 s)
Osaaminen327 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 46 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
176
2125
393
429
55
60
70
812
90
100
110
120