Luokanopettaja (3-4 lk), 1.1.2020-14.2.2020

Luokanopettaja (3-4 lk), 1.1.2020-14.2.2020

  • Vastauksia 138 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 14.2.2019 - 14.2.2020 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 8085 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö137 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 15 s)
Toimintakulttuuri138 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 43 s)
Pedagoginen toiminta136 kpl(keskimääräinen vastausaika 9 min 43 s)
Osaaminen132 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 0 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
164
274