Opinto-ohjaaja, 1.1.2019-9.11.2019

Opinto-ohjaaja, 1.1.2019-9.11.2019

  • Vastauksia 105 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 9.11.2018 - 9.11.2019 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 5815 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö105 kpl(keskimääräinen vastausaika 0 min 57 s)
Toimintakulttuuri104 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 23 s)
Pedagoginen toiminta102 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 6 s)
Osaaminen99 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 4 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
14
213
315
418
59
60
70
82
912
1019
1113