Erityisopettaja tai erityisluokanopettaja, 1.1.2019-3.12.2019

Erityisopettaja tai erityisluokanopettaja, 1.1.2019-3.12.2019

  • Vastauksia 1186 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 3.12.2018 - 3.12.2019 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 7355 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö1185 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 4 s)
Toimintakulttuuri1174 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 35 s)
Pedagoginen toiminta1162 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 28 s)
Osaaminen1120 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 40 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
155
269
3102
4240
5127
61
70
814
950
10101
11418
129