Luokanopettaja (3-4 lk), 1.1.2020-19.9.2020

Luokanopettaja (3-4 lk), 1.1.2020-19.9.2020

  • Vastauksia 322 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 19.9.2019 - 19.9.2020 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 6149 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö320 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 13 s)
Toimintakulttuuri320 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 44 s)
Pedagoginen toiminta313 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 56 s)
Osaaminen310 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 59 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
165
2100
397
443
54
60
70
812
91