Opinto-ohjaaja, 1.1.2018-11.1.2019

Opinto-ohjaaja, 1.1.2018-11.1.2019

  • Vastauksia 176 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2018 - 11.1.2019 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 9185 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö174 kpl(keskimääräinen vastausaika 0 min 59 s)
Toimintakulttuuri172 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 25 s)
Pedagoginen toiminta171 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 41 s)
Osaaminen172 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 29 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
1
2018
9
224
360
419
57
61
70
814
918
1016
117
120
1
2019
1