Erityisopettaja tai erityisluokanopettaja, 1.1.2019-9.11.2019

Erityisopettaja tai erityisluokanopettaja, 1.1.2019-9.11.2019

  • Vastauksia 876 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 9.11.2018 - 9.11.2019 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 5815 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö876 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 3 s)
Toimintakulttuuri868 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 34 s)
Pedagoginen toiminta860 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 22 s)
Osaaminen824 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 38 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
155
269
3102
4240
5127
61
70
814
950
10101
11117