Erityisopettaja tai erityisluokanopettaja, 1.1.2021-1.8.2021

Erityisopettaja tai erityisluokanopettaja, 1.1.2021-1.8.2021

  • Vastauksia 288 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.8.2020 - 1.8.2021 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 2492 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö287 kpl(keskimääräinen vastausaika 0 min 58 s)
Toimintakulttuuri283 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 32 s)
Pedagoginen toiminta278 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 9 s)
Osaaminen271 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 32 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
145
240
3121
474
58
60
70
80