Ammatillisen oppilaitoksen opettaja, 1.1.2018-11.1.2019

Ammatillisen oppilaitoksen opettaja, 1.1.2018-11.1.2019

  • Vastauksia 145 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2018 - 11.1.2019 tulleisiin vastauksiin:
    • » Ammatillinen 174 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö102 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 0 s)
Toimintakulttuuri98 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 38 s)
Pedagoginen toiminta88 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 58 s)
Osaaminen130 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 7 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
1
2018
1
273
367
43
50
60
70
80
91
100
110
120
1
2019
0