Opinto-ohjaaja, 2015

Opinto-ohjaaja, 2015

  • Vastauksia 60 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2015 - 31.12.2015 tulleisiin vastauksiin:
    • » Ammatillinen 622 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintakulttuuri60 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 44 s)
Laitteet ja ohjelmistot59 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 27 s)
TVT-osaaminen60 kpl(keskimääräinen vastausaika 9 min 2 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Raportit osa-alueittain

Digitaalinen toimintakulttuuriVastausten koonti TVT-valmiustasojen arviointia varten
Laitteet ja ohjelmatOpettajien käyttämät laitteet ja ohjelmat
TVT-osaaminenOpettajien osaamistaso ja kiinnostus koulutuksiin

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
10
20
32
437
515
60
70
80
95
101
110
120