Luokanopettaja (1-2 lk), 1.1.2019-9.11.2019

Luokanopettaja (1-2 lk), 1.1.2019-9.11.2019

  • Vastauksia 945 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 9.11.2018 - 9.11.2019 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 5815 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö943 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 7 s)
Toimintakulttuuri940 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 45 s)
Pedagoginen toiminta926 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 41 s)
Osaaminen906 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 57 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
154
280
3111
4282
5179
60
70
810
940
1096
1193