Luokanopettaja (3-4 lk), 2013

Luokanopettaja (3-4 lk), 2013

  • Vastauksia 613 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2013 - 31.12.2013 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 5540 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintakulttuuri582 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 29 s)
Laitteet ja ohjelmistot556 kpl(keskimääräinen vastausaika 10 min 45 s)
Osaamiskartoitus (vanha versio)24 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 58 s)
eValmiustason kartoitus (vanha versio)25 kpl(keskimääräinen vastausaika 20 min 37 s)
TVT-osaaminen558 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 13 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Raportit osa-alueittain

Digitaalinen toimintakulttuuriVastausten koonti TVT-valmiustasojen arviointia varten
Laitteet ja ohjelmatOpettajien käyttämät laitteet ja ohjelmat
TVT-osaaminenOpettajien osaamistaso ja kiinnostus koulutuksiin

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
116
25
355
482
569
61
70
836
9111
10104
11107
1227