Erityisopettaja tai erityisluokanopettaja, 2020

Erityisopettaja tai erityisluokanopettaja, 2020

  • Vastauksia 526 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (28.11.2019 - 28.11.2020) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 3962 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö526 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 2 s)
Toimintakulttuuri522 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 37 s)
Pedagoginen toiminta503 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 3 s)
Osaaminen496 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 47 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
165
2134
3128
469
55
60
70
818
93
1042
1162
120