Luokanopettaja (1-2 lk), 2021

Luokanopettaja (1-2 lk), 2021

  • Vastauksia 232 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (1.8.2020 - 1.8.2021) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 2492 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö232 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 5 s)
Toimintakulttuuri231 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 43 s)
Pedagoginen toiminta226 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 40 s)
Osaaminen224 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 59 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
149
237
389
453
54
60
70
80
90
100
110
120