Ammatillisen oppilaitoksen opettaja, 1.1.2020-22.7.2021

Ammatillisen oppilaitoksen opettaja, 1.1.2020-22.7.2021

  • Vastauksia 76 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2020 - 22.7.2021 tulleisiin vastauksiin:
    • » Ammatillinen 100 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö76 kpl(keskimääräinen vastausaika 0 min 59 s)
Toimintakulttuuri75 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 23 s)
Pedagoginen toiminta74 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 53 s)
Osaaminen73 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 30 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
1
2020
0
249
327
40
50
60
70
80
90
100
110
120
1
2021
0
20
30
40
50
60
70