Vuosiraportti 2012

« Takaisin

Tasot ja vastausjakaumat: TVT-osaaminen

Vinkki: osa-alueen nimeä klikkaamalla saat näkyviin, mistä kysymyksistä tai osa-alueista se muodostuu.

Kaikki vastaajat
Sähköiset sisällöt ja oppimisympäristöt0.56
Sähköinen viestintä0.00
Tietoturva ja tietosuoja0.00
Tiedonhaku- ja hallinta0.00
Tietoyhteiskuntataidot ja mediakasvatus0.00
Tietotekniikan perustaidot0.00
Esitystekniikan opetuskäyttö0.00
Videovälitteinen opetus0.00
Mobiililaitteet0.00
Ääni, video ja kuva0.00
Ohjelmointi0.00

Alla näkyy, kuinka suuri osa vastauksista sijoittuu tietylle tasolle.

Osa-alueiden keskiarvon jakauma
Kaikki vastaajat
Taso
0-1
83
Taso
1-2
7
Taso
2-3
7
Taso
3-4
3