Vuosiraportti 1.1.2016-23.5.2024

« Takaisin

Toimintatavat

Alla näet, mistä kysymyksistä osa-alue Toimintatavat muodostuu.

Vinkki: kysymystä klikkaamalla saat näkyviin yksittäisen kysymyksen jakauman ja vastausvaihtoehdot.

* = Kysymyksen vaikutus tasoon on käänteinen.

Positiivisia vastauksia
Kaikki vastaajat
TVT-laitteiden (esim. tietokoneet, tabletit) käyttö koulussani edellyttää käyttövuoron varaamista. *
81 %
Saan riittävästi ja riittävän nopeasti teknistä tukea TVT:n käyttöön koulullani.
70 %
Saan muilta opettajilta tukea ja vinkkejä omaan TVT:n opetuskäyttööni.
66 %
Työyhteisön ilmapiiri on myönteinen uusien asioiden kokeilemiseen opetuksessa.
78 %
Oppijat antavat minulle uusia ideoita TVT:n käyttöön opetuksessa.
47 %
Koen itseni yksinäiseksi TVT:n opetuskäytön kehittämisessä. *
23 %
Minulla on mahdollisuuksia vaikuttaa kouluni TVT-hankintoihin.
27 %
Osallistun aktiivisesti kouluni TVT-hankintoihin.
18 %
Koulullani on yhteisesti sovitut tavoitteet TVT:n hyödyntämisestä opetuksessa.
51 %
Koulussani on helppo lähteä kehittämään uusia toimintatapoja.
64 %
Työyhteisössäni on järjestetty mahdollisuuksia jakaa pedagogisia vinkkejä TVT:n käytöstä.
66 %
Kehityskeskusteluissa otetaan esille TVT-osaamisen kehittäminen.
49 %
Tunnen kouluni TVT:n kehittämistyötä ohjaavan suunnitelman sisällön.
33 %
Toimin koulullani TVT:n opetuskäytön tukena muille opettajille.
23 %
Tunnen kuntani TVT:n kehittämistyötä ohjaavan suunnitelman sisällön.
32 %
Saamani TVT-täydennyskoulutus on toteutettu useimmiten työajalla.
43 %
Saamani TVT-täydennyskoulutus on toteutettu useimmiten työnantajan kustannuksella.
70 %
Saamani TVT-täydennyskoulutus on ollut sisällöltään hyödyllistä.
62 %
Koulussani vertaisopettajat tarjoavat TVT-opastusta.
79 %
Koen, että en saa tukea TVT:n opetuskäytön kehittämisessä. *
25 %
Koulussani on saatavilla pedagoginen tukihenkilö TVT:n opetuskäytön apuna.
79 %
Jaamme TVT:n opetuskäyttöön liittyviä vinkkejä ja tukea.
78 %
TVT-laitteiden (esim. tietokoneet ja tabletit) käyttö edellyttää käyttövuoron varaamista. *
73 %
Jaan tuottamaani digitaalista oppimateriaalia muille opettajille.
44 %
Saan koulun tarjoamat TVT-laitteet käyttöön oppilaille aina halutessani
78 %
Koulullani toimii palkattu pedagoginen tukihenkilö TVT:n opetuskäytön apuna
63 %
Koulussani kollegat tukevat toisiaan TVT-asioissa ilman erillisiä korvauksia.
84 %
Käytän digitaalisia laitteita ja sisältöjä opetuksessani säännöllisesti.
94 %
Osa-alueen Toimintatavat jakauma
Kaikki vastaajat
Taso
0-1
1
Taso
1-2
20
Taso
2-3
68
Taso
3-4
11