Vuosiraportti 1.1.2020-23.5.2024

« Takaisin

Toimintatavat

Alla näet, mistä kysymyksistä osa-alue Toimintatavat muodostuu.

Vinkki: kysymystä klikkaamalla saat näkyviin yksittäisen kysymyksen jakauman ja vastausvaihtoehdot.

* = Kysymyksen vaikutus tasoon on käänteinen.

Positiivisia vastauksia
Kaikki vastaajat
Saan riittävästi ja riittävän nopeasti teknistä tukea TVT:n käyttöön koulullani.
76 %
Työyhteisön ilmapiiri on myönteinen uusien asioiden kokeilemiseen opetuksessa.
79 %
Minulla on mahdollisuuksia vaikuttaa kouluni TVT-hankintoihin.
25 %
Koulullani on yhteisesti sovitut tavoitteet TVT:n hyödyntämisestä opetuksessa.
54 %
Koulussani on helppo lähteä kehittämään uusia toimintatapoja.
63 %
Kehityskeskusteluissa otetaan esille TVT-osaamisen kehittäminen.
44 %
Tunnen kouluni TVT:n kehittämistyötä ohjaavan suunnitelman sisällön.
33 %
Tunnen kuntani TVT:n kehittämistyötä ohjaavan suunnitelman sisällön.
32 %
Saamani TVT-täydennyskoulutus on toteutettu useimmiten työajalla.
40 %
Saamani TVT-täydennyskoulutus on toteutettu useimmiten työnantajan kustannuksella.
64 %
Saamani TVT-täydennyskoulutus on ollut sisällöltään hyödyllistä.
56 %
Koulussani vertaisopettajat tarjoavat TVT-opastusta.
80 %
Koen, että en saa tukea TVT:n opetuskäytön kehittämisessä. *
23 %
Koulussani on saatavilla pedagoginen tukihenkilö TVT:n opetuskäytön apuna.
78 %
Jaamme TVT:n opetuskäyttöön liittyviä vinkkejä ja tukea.
79 %
TVT-laitteiden (esim. tietokoneet ja tabletit) käyttö edellyttää käyttövuoron varaamista. *
61 %
Jaan tuottamaani digitaalista oppimateriaalia muille opettajille.
47 %
Saan koulun tarjoamat TVT-laitteet käyttöön oppilaille aina halutessani
78 %
Koulullani toimii palkattu pedagoginen tukihenkilö TVT:n opetuskäytön apuna
63 %
Koulussani kollegat tukevat toisiaan TVT-asioissa ilman erillisiä korvauksia.
84 %
Käytän digitaalisia laitteita ja sisältöjä opetuksessani säännöllisesti.
94 %
Osa-alueen Toimintatavat jakauma
Kaikki vastaajat
Taso
0-1
1
Taso
1-2
16
Taso
2-3
69
Taso
3-4
14