Vuosiraportti 1.1.2023-28.1.2023

« Takaisin

Toimintatavat

Alla näet, mistä kysymyksistä osa-alue Toimintatavat muodostuu.

Vinkki: kysymystä klikkaamalla saat näkyviin yksittäisen kysymyksen jakauman ja vastausvaihtoehdot.

* = Kysymyksen vaikutus tasoon on käänteinen.

Positiivisia vastauksia
Kaikki vastaajat
Saan riittävästi ja riittävän nopeasti teknistä tukea TVT:n käyttöön koulullani.
83 %
Minulla on mahdollisuuksia vaikuttaa kouluni TVT-hankintoihin.
28 %
Koulullani on yhteisesti sovitut tavoitteet TVT:n hyödyntämisestä opetuksessa.
68 %
Koulussani on helppo lähteä kehittämään uusia toimintatapoja.
61 %
Kehityskeskusteluissa otetaan esille TVT-osaamisen kehittäminen.
40 %
Tunnen kuntani TVT:n kehittämistyötä ohjaavan suunnitelman sisällön.
35 %
Saamani TVT-täydennyskoulutus on toteutettu useimmiten työajalla.
38 %
Saamani TVT-täydennyskoulutus on toteutettu useimmiten työnantajan kustannuksella.
64 %
Koulussani vertaisopettajat tarjoavat TVT-opastusta.
 %
Koen, että en saa tukea TVT:n opetuskäytön kehittämisessä. *
13 %
Koulussani on saatavilla pedagoginen tukihenkilö TVT:n opetuskäytön apuna.
 %
Jaamme TVT:n opetuskäyttöön liittyviä vinkkejä ja tukea.
81 %
Jaan tuottamaani digitaalista oppimateriaalia muille opettajille.
45 %
Saan koulun tarjoamat TVT-laitteet käyttöön oppilaille aina halutessani
74 %
Koulullani toimii palkattu pedagoginen tukihenkilö TVT:n opetuskäytön apuna
83 %
Koulussani kollegat tukevat toisiaan TVT-asioissa ilman erillisiä korvauksia.
83 %
Käytän digitaalisia laitteita ja sisältöjä opetuksessani säännöllisesti.
93 %
Osa-alueen Toimintatavat jakauma
Kaikki vastaajat
Taso
0-1
0
Taso
1-2
7
Taso
2-3
71
Taso
3-4
22