Vuosiraportti 2015

« Takaisin

Toimintatavat

Alla näet, mistä kysymyksistä osa-alue Toimintatavat muodostuu.

Vinkki: kysymystä klikkaamalla saat näkyviin yksittäisen kysymyksen jakauman ja vastausvaihtoehdot.

* = Kysymyksen vaikutus tasoon on käänteinen.

Positiivisia vastauksia
Kaikki vastaajat
TVT-laitteiden (esim. tietokoneet, tabletit) käyttö koulussani edellyttää käyttövuoron varaamista. *
70 %
Saan riittävästi ja riittävän nopeasti teknistä tukea TVT:n käyttöön koulullani.
58 %
Saan muilta opettajilta tukea ja vinkkejä omaan TVT:n opetuskäyttööni.
68 %
Työyhteisön ilmapiiri on myönteinen uusien asioiden kokeilemiseen opetuksessa.
78 %
Oppijat antavat minulle uusia ideoita TVT:n käyttöön opetuksessa.
47 %
Koen itseni yksinäiseksi TVT:n opetuskäytön kehittämisessä. *
25 %
Minulla on mahdollisuuksia vaikuttaa kouluni TVT-hankintoihin.
39 %
Osallistun aktiivisesti kouluni TVT-hankintoihin.
20 %
Koulullani on yhteisesti sovitut tavoitteet TVT:n hyödyntämisestä opetuksessa.
47 %
Koulussani on helppo lähteä kehittämään uusia toimintatapoja.
63 %
Työyhteisössäni on järjestetty mahdollisuuksia jakaa pedagogisia vinkkejä TVT:n käytöstä.
66 %
Kehityskeskusteluissa otetaan esille TVT-osaamisen kehittäminen.
47 %
Tunnen kouluni TVT:n kehittämistyötä ohjaavan suunnitelman sisällön.
30 %
Toimin koulullani TVT:n opetuskäytön tukena muille opettajille.
25 %
Oppilaitoksessani on helppo lähteä kehittämään uusia toimintatapoja.
 %
Oppilaitoksellani on yhteisesti sovittu tavoite TVT:n hyödyntämisestä opetuksessa.
 %
Minulla on mahdollisuuksia vaikuttaa oppilaitokseni TVT-hankintoihin.
 %
Osallistun aktiivisesti oppilaitokseni TVT-hankintoihin.
 %
Kehityskeskusteluissa otetaan esille TVT-osaaminen. (Ohita kysymys, jos et käy kehityskeskusteluita oppilaitoksellasi)
 %
Tunnen oppilaitokseni/kuntani kehittämistyötä ohjaavan TVT-suunnitelman sisällön.
 %
Toimin oppilaitoksellani TVT:n opetuskäytön tukena muille opettajille.
 %
Saan riittävästi ja riittävän nopeasti teknistä tukea TVT:n käyttöön oppilaitoksellani.
 %
Oppilaitokseni tukee TVT-koulutuksiin osallistumista. 
 %
Osa-alueen Toimintatavat jakauma
Kaikki vastaajat
Taso
0-1
3
Taso
1-2
36
Taso
2-3
52
Taso
3-4
9