Vuosiraportti 2016

« Takaisin

Toimintatavat

Alla näet, mistä kysymyksistä osa-alue Toimintatavat muodostuu.

Vinkki: kysymystä klikkaamalla saat näkyviin yksittäisen kysymyksen jakauman ja vastausvaihtoehdot.

* = Kysymyksen vaikutus tasoon on käänteinen.

Positiivisia vastauksia
Kaikki vastaajat
TVT-laitteiden (esim. tietokoneet, tabletit) käyttö koulussani edellyttää käyttövuoron varaamista. *
84 %
Saan riittävästi ja riittävän nopeasti teknistä tukea TVT:n käyttöön koulullani.
62 %
Saan muilta opettajilta tukea ja vinkkejä omaan TVT:n opetuskäyttööni.
69 %
Työyhteisön ilmapiiri on myönteinen uusien asioiden kokeilemiseen opetuksessa.
78 %
Oppijat antavat minulle uusia ideoita TVT:n käyttöön opetuksessa.
48 %
Koen itseni yksinäiseksi TVT:n opetuskäytön kehittämisessä. *
22 %
Minulla on mahdollisuuksia vaikuttaa kouluni TVT-hankintoihin.
34 %
Osallistun aktiivisesti kouluni TVT-hankintoihin.
17 %
Koulullani on yhteisesti sovitut tavoitteet TVT:n hyödyntämisestä opetuksessa.
46 %
Koulussani on helppo lähteä kehittämään uusia toimintatapoja.
63 %
Työyhteisössäni on järjestetty mahdollisuuksia jakaa pedagogisia vinkkejä TVT:n käytöstä.
67 %
Kehityskeskusteluissa otetaan esille TVT-osaamisen kehittäminen.
50 %
Tunnen kouluni TVT:n kehittämistyötä ohjaavan suunnitelman sisällön.
32 %
Toimin koulullani TVT:n opetuskäytön tukena muille opettajille.
24 %
Osa-alueen Toimintatavat jakauma
Kaikki vastaajat
Taso
0-1
2
Taso
1-2
36
Taso
2-3
54
Taso
3-4
8