Vuosiraportti 2020

« Takaisin

Toimintatavat

Alla näet, mistä kysymyksistä osa-alue Toimintatavat muodostuu.

Vinkki: kysymystä klikkaamalla saat näkyviin yksittäisen kysymyksen jakauman ja vastausvaihtoehdot.

* = Kysymyksen vaikutus tasoon on käänteinen.

Positiivisia vastauksia
Kaikki vastaajat
Saan riittävästi ja riittävän nopeasti teknistä tukea TVT:n käyttöön koulullani.
75 %
Työyhteisön ilmapiiri on myönteinen uusien asioiden kokeilemiseen opetuksessa.
78 %
Minulla on mahdollisuuksia vaikuttaa kouluni TVT-hankintoihin.
26 %
Koulullani on yhteisesti sovitut tavoitteet TVT:n hyödyntämisestä opetuksessa.
56 %
Koulussani on helppo lähteä kehittämään uusia toimintatapoja.
67 %
Kehityskeskusteluissa otetaan esille TVT-osaamisen kehittäminen.
50 %
Tunnen kouluni TVT:n kehittämistyötä ohjaavan suunnitelman sisällön.
37 %
Saamani TVT-täydennyskoulutus on toteutettu useimmiten työajalla.
47 %
Saamani TVT-täydennyskoulutus on toteutettu useimmiten työnantajan kustannuksella.
71 %
Saamani TVT-täydennyskoulutus on ollut sisällöltään hyödyllistä.
64 %
Koulussani vertaisopettajat tarjoavat TVT-opastusta.
82 %
Koen, että en saa tukea TVT:n opetuskäytön kehittämisessä. *
24 %
Koulussani on saatavilla pedagoginen tukihenkilö TVT:n opetuskäytön apuna.
84 %
Jaamme TVT:n opetuskäyttöön liittyviä vinkkejä ja tukea.
81 %
TVT-laitteiden (esim. tietokoneet ja tabletit) käyttö edellyttää käyttövuoron varaamista. *
60 %
Jaan tuottamaani digitaalista oppimateriaalia muille opettajille.
46 %
Osa-alueen Toimintatavat jakauma
Kaikki vastaajat
Taso
0-1
0
Taso
1-2
14
Taso
2-3
70
Taso
3-4
15