Vuosiraportti 2021

« Takaisin

Toimintatavat

Alla näet, mistä kysymyksistä osa-alue Toimintatavat muodostuu.

Vinkki: kysymystä klikkaamalla saat näkyviin yksittäisen kysymyksen jakauman ja vastausvaihtoehdot.

* = Kysymyksen vaikutus tasoon on käänteinen.

Positiivisia vastauksia
Kaikki vastaajat
Saan riittävästi ja riittävän nopeasti teknistä tukea TVT:n käyttöön koulullani.
82 %
Työyhteisön ilmapiiri on myönteinen uusien asioiden kokeilemiseen opetuksessa.
82 %
Minulla on mahdollisuuksia vaikuttaa kouluni TVT-hankintoihin.
27 %
Koulullani on yhteisesti sovitut tavoitteet TVT:n hyödyntämisestä opetuksessa.
68 %
Koulussani on helppo lähteä kehittämään uusia toimintatapoja.
70 %
Kehityskeskusteluissa otetaan esille TVT-osaaminen.
51 %
Tunnen kouluni TVT:n kehittämistyötä ohjaavan suunnitelman sisällön.
43 %
Saamani TVT-täydennyskoulutus on toteutettu useimmiten työajalla.
42 %
Saamani TVT-täydennyskoulutus on toteutettu useimmiten työnantajan kustannuksella.
68 %
Saamani TVT-täydennyskoulutus on ollut sisällöltään hyödyllistä.
64 %
Koulussani vertaisopettajat tarjoavat TVT-opastusta.
85 %
Koen, että en saa tukea TVT:n opetuskäytön kehittämisessä. *
24 %
Koulussani on saatavilla pedagoginen tukihenkilö TVT:n opetuskäytön apuna.
89 %
Jaamme TVT:n opetuskäyttöön liittyviä vinkkejä ja tukea.
86 %
TVT-laitteiden (esim. tietokoneet ja tabletit) käyttö edellyttää käyttövuoron varaamista. *
64 %
Jaan tuottamaani digitaalista oppimateriaalia muille opettajille.
47 %
Osa-alueen Toimintatavat jakauma
Kaikki vastaajat
Taso
0-1
0
Taso
1-2
10
Taso
2-3
71
Taso
3-4
18