Vuosiraportti 2024

« Takaisin

Toimintatavat

Alla näet, mistä kysymyksistä osa-alue Toimintatavat muodostuu.

Vinkki: kysymystä klikkaamalla saat näkyviin yksittäisen kysymyksen jakauman ja vastausvaihtoehdot.

* = Kysymyksen vaikutus tasoon on käänteinen.

Positiivisia vastauksia
Kaikki vastaajat
Saan riittävästi ja riittävän nopeasti teknistä tukea TVT:n käyttöön koulullani.
79 %
Minulla on mahdollisuuksia vaikuttaa kouluni TVT-hankintoihin.
26 %
Koulullani on yhteisesti sovitut tavoitteet TVT:n hyödyntämisestä opetuksessa.
53 %
Koulussani on helppo lähteä kehittämään uusia toimintatapoja.
59 %
Kehityskeskusteluissa otetaan esille TVT-osaamisen kehittäminen.
37 %
Tunnen kuntani TVT:n kehittämistyötä ohjaavan suunnitelman sisällön.
33 %
Saamani TVT-täydennyskoulutus on toteutettu useimmiten työajalla.
44 %
Saamani TVT-täydennyskoulutus on toteutettu useimmiten työnantajan kustannuksella.
71 %
Koen, että en saa tukea TVT:n opetuskäytön kehittämisessä. *
23 %
Jaamme TVT:n opetuskäyttöön liittyviä vinkkejä ja tukea.
76 %
Jaan tuottamaani digitaalista oppimateriaalia muille opettajille.
46 %
Saan koulun tarjoamat TVT-laitteet käyttöön oppilaille aina halutessani
77 %
Koulullani toimii palkattu pedagoginen tukihenkilö TVT:n opetuskäytön apuna
67 %
Koulussani kollegat tukevat toisiaan TVT-asioissa ilman erillisiä korvauksia.
84 %
Käytän digitaalisia laitteita ja sisältöjä opetuksessani säännöllisesti.
95 %
Osa-alueen Toimintatavat jakauma
Kaikki vastaajat
Taso
0-1
0
Taso
1-2
11
Taso
2-3
72
Taso
3-4
17