Vuosiraportti 2014

« Takaisin

Toimintatavat

Alla näet, mistä kysymyksistä osa-alue Toimintatavat muodostuu.

Vinkki: kysymystä klikkaamalla saat näkyviin yksittäisen kysymyksen jakauman ja vastausvaihtoehdot.

* = Kysymyksen vaikutus tasoon on käänteinen.

Positiivisia vastauksia
Vuosi 2014Vuosi 2013Vuosi 2012
TVT-laitteiden (esim. tietokoneet, tabletit) käyttö koulussani edellyttää käyttövuoron varaamista. *
78 %
67 %
36 %
Saan riittävästi ja riittävän nopeasti teknistä tukea TVT:n käyttöön koulullani.
62 %
64 %
63 %
Saan muilta opettajilta tukea ja vinkkejä omaan TVT:n opetuskäyttööni.
69 %
62 %
60 %
TVT:an liittyvistä kouluttautumismahdollisuuksista tiedotetaan koulullani aktiivisesti.
66 %
63 %
60 %
Työyhteisön ilmapiiri on myönteinen uusien asioiden kokeilemiseen opetuksessa.
78 %
76 %
73 %
Oppijat antavat minulle uusia ideoita TVT:n käyttöön opetuksessa.
45 %
39 %
42 %
Koen itseni yksinäiseksi TVT:n opetuskäytön kehittämisessä. *
22 %
22 %
23 %
Minulla on mahdollisuuksia vaikuttaa kouluni TVT-hankintoihin.
39 %
39 %
37 %
Osallistun aktiivisesti kouluni TVT-hankintoihin.
21 %
20 %
20 %
Koulullani on yhteisesti sovitut tavoitteet TVT:n hyödyntämisestä opetuksessa.
48 %
42 %
40 %
Koulussani on helppo lähteä kehittämään uusia toimintatapoja.
65 %
61 %
54 %
Työyhteisössäni on järjestetty mahdollisuuksia jakaa pedagogisia vinkkejä TVT:n käytöstä.
61 %
54 %
0 %
Kehityskeskusteluissa otetaan esille TVT-osaamisen kehittäminen.
48 %
42 %
0 %
Koulullani on järjestetty tekninen lähituki (esim. digitalkkari).
50 %
55 %
0 %
Tunnen kouluni TVT:n kehittämistyötä ohjaavan suunnitelman sisällön.
41 %
31 %
0 %
Toimin koulullani TVT:n opetuskäytön tukena muille opettajille.
28 %
23 %
0 %
TVT:an liittyvistä kouluttautumismahdollisuuksista tiedotetaan oppilaitoksellani aktiivisesti.
0 %
100 %
0 %
Oppilaitoksessani on helppo lähteä kehittämään uusia toimintatapoja.
0 %
100 %
0 %
Oppilaitoksellani on yhteisesti sovittu tavoite TVT:n hyödyntämisestä opetuksessa.
0 %
 %
0 %
Minulla on mahdollisuuksia vaikuttaa oppilaitokseni TVT-hankintoihin.
0 %
 %
0 %
Osallistun aktiivisesti oppilaitokseni TVT-hankintoihin.
0 %
 %
0 %
Kehityskeskusteluissa otetaan esille TVT-osaaminen. (Ohita kysymys, jos et käy kehityskeskusteluita oppilaitoksellasi)
0 %
 %
0 %
Tunnen oppilaitokseni/kuntani kehittämistyötä ohjaavan TVT-suunnitelman sisällön.
0 %
 %
0 %
Toimin oppilaitoksellani TVT:n opetuskäytön tukena muille opettajille.
0 %
 %
0 %
Oppilaitoksellani on järjestetty tekninen lähituki (esim. digitalkkari).
0 %
100 %
0 %
Saan riittävästi ja riittävän nopeasti teknistä tukea TVT:n käyttöön oppilaitoksellani.
0 %
100 %
0 %
Tunnen kuntani TVT:n kehittämistyötä ohjaavan suunnitelman sisällön.
0 %
0 %
0 %
Oppilaitokseni tukee TVT-koulutuksiin osallistumista. 
0 %
0 %
0 %
Saamani TVT-täydennyskoulutus on toteutettu useimmiten työajalla.
0 %
0 %
0 %
Saamani TVT-täydennyskoulutus on toteutettu useimmiten työnantajan kustannuksella.
0 %
0 %
0 %
Saamani TVT-täydennyskoulutus on ollut sisällöltään hyödyllistä.
0 %
0 %
0 %
Koulussani vertaisopettajat tarjoavat TVT-opastusta.
0 %
0 %
0 %
Koen, että en saa tukea TVT:n opetuskäytön kehittämisessä. *
0 %
0 %
0 %
Koulussani on saatavilla pedagoginen tukihenkilö TVT:n opetuskäytön apuna.
0 %
0 %
0 %
Jaamme TVT:n opetuskäyttöön liittyviä vinkkejä ja tukea.
0 %
0 %
0 %
TVT-laitteiden (esim. tietokoneet ja tabletit) käyttö edellyttää käyttövuoron varaamista. *
0 %
0 %
0 %
Jaan tuottamaani digitaalista oppimateriaalia muille opettajille.
0 %
0 %
0 %
Saan koulun tarjoamat TVT-laitteet käyttöön oppilaille aina halutessani
0 %
0 %
0 %
Koulullani toimii palkattu pedagoginen tukihenkilö TVT:n opetuskäytön apuna
0 %
0 %
0 %
Koulussani kollegat tukevat toisiaan TVT-asioissa ilman erillisiä korvauksia.
0 %
0 %
0 %
Käytän digitaalisia laitteita ja sisältöjä opetuksessani säännöllisesti.
0 %
0 %
0 %
Osa-alueen Toimintatavat jakauma
Vuosi 2014Vuosi 2013Vuosi 2012
Taso
0-1
333
Taso
1-2
323831
Taso
2-3
545258
Taso
3-4
1078