Vuosiraportti 2012

« Takaisin

Opetuskäyttö

Alla näet, mistä kysymyksistä osa-alue Opetuskäyttö muodostuu.

Vinkki: kysymystä klikkaamalla saat näkyviin yksittäisen kysymyksen jakauman ja vastausvaihtoehdot.

Positiivisia vastauksia
Kaikki vastaajat
Haluaisin käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa enemmän opetuksessani.
74 %
Oppilaat saavat käyttää tunneillani omia laitteitaan (esim. kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, tabletit).
23 %
Hyödynnän sosiaalista mediaa (esimerkiksi Facebookia, Twitteriä tai blogeja) viestiessäni vanhempien ja ulkoisten sidosryhmien kanssa.
2.8 %
Jaan tuottamaani oppimateriaalia koulun sisäisessä tai julkisessa verkossa.
16 %
Vähintään viikoittain
Kaikki vastaajat
Kuinka usein käytät TVT:a opetuksessasi?
90 %
Osa-alueen Opetuskäyttö jakauma
Kaikki vastaajat
Taso
0-1
4
Taso
1-2
51
Taso
2-3
37
Taso
3-4
8