Vuosiraportti 2015

« Takaisin

Opetuskäyttö

Alla näet, mistä kysymyksistä osa-alue Opetuskäyttö muodostuu.

Vinkki: kysymystä klikkaamalla saat näkyviin yksittäisen kysymyksen jakauman ja vastausvaihtoehdot.

Positiivisia vastauksia
Kaikki vastaajat
Haluaisin käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa enemmän opetuksessani.
76 %
Oppilaat saavat käyttää tunneillani omia laitteitaan (esim. kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, tabletit).
67 %
Hyödynnän sosiaalista mediaa (esimerkiksi Facebookia, Twitteriä tai blogeja) viestiessäni vanhempien ja ulkoisten sidosryhmien kanssa.
13 %
Jaan tuottamaani oppimateriaalia koulun sisäisessä tai julkisessa verkossa.
27 %
Suurimmalla osalla tunneistani käytän itse tieto- ja viestintäteknologiaa.
79 %
Suurimmalla osalla tunneistani oppilaat käyttävät tieto- ja viestintäteknologiaa.
27 %
Kouluni oppijat keräävät itselleen portfoliota sähköiseen oppimisympäristöön.
18 %
Hyödynnän sosiaalista mediaa opetuksessani.
32 %
Hyödynnän sähköisten sisältöjen ja oppimisympäristöjen mahdollisuuksia opetuksen eriyttämisessä.
51 %
Järjestän opetustilanteita myös luokkahuoneen ulkopuolella kannettavia päätelaitteita hyödyntäen.
29 %
Käytän etäopetuksen osana videovälitteistä opetusta.
8.1 %
Jaan tuottamaani oppimateriaalia verkossa muille opettajille.
 %
Vähintään viikoittain
Kaikki vastaajat
Kuinka usein käytät TVT:a opetuksessasi?
82 %
Kuinka usein oppijat tuottavat tunneillasi erityyppisiä mediasisältöjä (esim. kuvaa, ääntä ja videota)?
11 %
Oppijat käyttävät tunneillani luokan / opetustilan esitystekniikkaa, kuten kosketustaulua tai dokumenttikameraa.
 %
Kuinka usein käytät tablettia opetuksessasi tai sen suunnittelussa?
39 %
Kuinka usein oppijat käyttävät tabletteja tunneillasi?
27 %
Osa-alueen Opetuskäyttö jakauma
Kaikki vastaajat
Taso
0-1
11
Taso
1-2
61
Taso
2-3
25
Taso
3-4
2