Vuosiraportti 2020

« Takaisin

Opetuskäyttö

Alla näet, mistä kysymyksistä osa-alue Opetuskäyttö muodostuu.

Vinkki: kysymystä klikkaamalla saat näkyviin yksittäisen kysymyksen jakauman ja vastausvaihtoehdot.

Positiivisia vastauksia
Kaikki vastaajat
Haluaisin käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa enemmän opetuksessani.
59 %
Oppilaat saavat käyttää tunneillani omia laitteitaan (esim. kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, tabletit).
71 %
Suurimmalla osalla tunneistani käytän itse tieto- ja viestintäteknologiaa.
81 %
Suurimmalla osalla tunneistani oppilaat käyttävät tieto- ja viestintäteknologiaa.
33 %
Oppilaat tuottavat tunneillani usein erityyppisiä mediasisältöjä (esim. kuvaa, ääntä ja videota).
19 %
Hyödynnän oppilaiden oppimisen arvioinnissa sähköistä portfoliotyöskentelyä.
18 %
Oppilaani arvioivat toistensa työtä digitaalisissa oppimisympäristöissä.
10 %
Oppilaat arvioivat opetustani hyödyntäen tieto- ja viestintäteknologiaa.
9.8 %
Oppilaideni vanhemmat osallistuvat oppilaan oppimisen arviointiprosessiin tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen.
6.2 %
Hyödynnän tieto- ja viestintäteknologiaa oppilaiden oppimisen jatkuvassa arvioinnissa.
32 %
Hyödynnän oppilaiden oppimisen jatkuvassa arvioinnissa oppimisanalytiikkaa.
7.6 %
Opetan oppilailleni erilaisia keinoja, miten he voivat osallistua yhteiskunnan toimintaan internetin kautta.
30 %
Opetan oppilaitani ymmärtämään ja tulkitsemaan erilaisia sähköisiä mediasisältöjä.
70 %
Ohjaan aktiivisesti oppilaitani käyttämään digitaalisia tiedonhaun palveluita (esim. Google, Wikipedia, Wolfram|Alpha).
74 %
Keskustelen usein oppilaideni kanssa internetissä olevan tiedon luotettavuudesta ja sen asianmukaisesta käytöstä (esim. lähdemerkinnät).
78 %
Muokkaamme usein oppilaideni kanssa internetissä olevaa tietoa (esim. Wikipedia).
4.6 %
Työskentelemme oppilaiden kanssa myös koulurakennusten ulkopuolella hyödyntäen mobiililaitteita (esim. älypuhelin, tabletti, kannettava tietokone).
9 %
Hyödynnän tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytössä oppilaiden antamia ideoita.
51 %
Oppilaani keräävät itselleen portfoliota sähköiseen oppimisympäristöön.
18 %
Osa-alueen Opetuskäyttö jakauma
Kaikki vastaajat
Taso
0-1
14
Taso
1-2
61
Taso
2-3
23
Taso
3-4
1