Vuosiraportti 2024

« Takaisin

Opetuskäyttö

Alla näet, mistä kysymyksistä osa-alue Opetuskäyttö muodostuu.

Vinkki: kysymystä klikkaamalla saat näkyviin yksittäisen kysymyksen jakauman ja vastausvaihtoehdot.

Positiivisia vastauksia
Kaikki vastaajat
Oppilaat saavat käyttää tunneillani omia laitteitaan (esim. kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, tabletit).
61 %
Suurimmalla osalla tunneistani käytän itse tieto- ja viestintäteknologiaa.
89 %
Suurimmalla osalla tunneistani oppilaat käyttävät tieto- ja viestintäteknologiaa.
32 %
Oppilaani arvioivat toistensa työtä digitaalisissa oppimisympäristöissä.
6.6 %
Oppilaat arvioivat opetustani hyödyntäen tieto- ja viestintäteknologiaa.
8.4 %
Hyödynnän tieto- ja viestintäteknologiaa oppilaiden oppimisen jatkuvassa arvioinnissa.
36 %
Opetan oppilaitani ymmärtämään ja tulkitsemaan erilaisia sähköisiä mediasisältöjä.
61 %
Ohjaan aktiivisesti oppilaitani käyttämään digitaalisia tiedonhaun palveluita (esim. Google, Wikipedia, Wolfram|Alpha).
64 %
Työskentelemme oppilaiden kanssa myös koulurakennusten ulkopuolella hyödyntäen mobiililaitteita (esim. älypuhelin, tabletti, kannettava tietokone).
15 %
Hyödynnän tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytössä oppilaiden osaamista ja heidän antamiaan ideoita
66 %
Oppilaat opiskelevat oppitunneillani säännöllisesti sähköisissä oppimisympäristöissä.
40 %
Oppilaani keräävät itselleen portfoliota sähköiseen oppimisympäristöön.
21 %
Hyödynnän oppilaiden oppimisen jatkuvassa arvioinnissa sähköisistä arvioinnin välineistä saatavaa dataa eli oppimisanalytiikkaa.
27 %
Oppilaideni vanhemmilla on mahdollisuus osallistua oppilaan oppimisen arviointiprosessiin tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen.
9.5 %
Opetan oppilailleni (säännöllisesti) erilaisia tietoyhteiskunnan kansalaistaitoja, verkkoasiointia ja -vaikuttamista.
36 %
Tarjoan oppilaille kokemuksia TVT:n käyttämisestä vuorovaikutuksessa ja verkostoitumisessa
18 %
Keskustelen säännöllisesti oppilaideni kanssa internetissä olevan tiedon luotettavuudesta ja sen asianmukaisesta käytöstä (esim. lähdemerkinnät)
73 %
Osa-alueen Opetuskäyttö jakauma
Kaikki vastaajat
Taso
0-1
11
Taso
1-2
54
Taso
2-3
33
Taso
3-4
3