Vuosiraportti 2023

« Takaisin

Opetuskäyttö

Alla näet, mistä kysymyksistä osa-alue Opetuskäyttö muodostuu.

Vinkki: kysymystä klikkaamalla saat näkyviin yksittäisen kysymyksen jakauman ja vastausvaihtoehdot.

Positiivisia vastauksia
Vuosi 2023Vuosi 2022Vuosi 2021Vuosi 2020Vuosi 2019Vuosi 2018Vuosi 2017Vuosi 2016Vuosi 2015Vuosi 2014Vuosi 2013Vuosi 2012
Haluaisin käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa enemmän opetuksessani.
0 %
51 %
58 %
59 %
64 %
70 %
73 %
76 %
76 %
82 %
81 %
74 %
Oppilaat saavat käyttää tunneillani omia laitteitaan (esim. kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, tabletit).
67 %
70 %
68 %
71 %
69 %
70 %
70 %
67 %
67 %
56 %
36 %
23 %
Hyödynnän sosiaalista mediaa (esimerkiksi Facebookia, Twitteriä tai blogeja) viestiessäni vanhempien ja ulkoisten sidosryhmien kanssa.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
11 %
13 %
4.2 %
3.5 %
2.8 %
Jaan tuottamaani oppimateriaalia koulun sisäisessä tai julkisessa verkossa.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
22 %
27 %
26 %
20 %
16 %
Käytän TVT:a käsittelemään opetettavaa ilmiötä monipuolisemmin.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
80 %
78 %
0 %
Suurimmalla osalla tunneistani käytän itse tieto- ja viestintäteknologiaa.
89 %
86 %
84 %
81 %
81 %
76 %
75 %
82 %
79 %
77 %
75 %
0 %
Suurimmalla osalla tunneistani oppilaat käyttävät tieto- ja viestintäteknologiaa.
30 %
40 %
29 %
33 %
28 %
26 %
25 %
22 %
27 %
23 %
16 %
0 %
Kouluni oppijat keräävät itselleen portfoliota sähköiseen oppimisympäristöön.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
19 %
18 %
15 %
11 %
0 %
Käytän koulun oppilashallintojärjestelmää (esim. Wilmaa, Helmeä) kodin ja koulun välisessä viestinnässä.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
94 %
92 %
0 %
Hyödynnän sosiaalista mediaa opetuksessani.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
33 %
32 %
35 %
27 %
0 %
Hyödynnän sähköisten sisältöjen ja oppimisympäristöjen mahdollisuuksia opetuksen eriyttämisessä.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
54 %
51 %
53 %
52 %
0 %
Oppijat suunnittelevat ja luovat TVT:n avulla mediatöitä (esim. tv-uutisia tai digilehtiä).
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
20 %
15 %
0 %
Järjestän opetustilanteita myös luokkahuoneen ulkopuolella kannettavia päätelaitteita hyödyntäen.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
31 %
29 %
23 %
14 %
0 %
Käytän etäopetuksen osana videovälitteistä opetusta.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
4.9 %
8.1 %
7 %
6.1 %
0 %
Jaan tuottamaani oppimateriaalia verkossa muille opettajille.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
 %
0 %
 %
0 %
Oppilaat tuottavat tunneillani usein erityyppisiä mediasisältöjä (esim. kuvaa, ääntä ja videota).
0 %
22 %
18 %
19 %
19 %
19 %
17 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Hyödynnän oppilaiden oppimisen arvioinnissa sähköistä portfoliotyöskentelyä.
0 %
24 %
20 %
18 %
19 %
16 %
13 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Oppilaani arvioivat toistensa työtä digitaalisissa oppimisympäristöissä.
7.2 %
10 %
8.9 %
10 %
9.7 %
9.2 %
8.7 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Oppilaat arvioivat opetustani hyödyntäen tieto- ja viestintäteknologiaa.
6.7 %
12 %
8.8 %
9.8 %
6.5 %
6.7 %
5.7 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Oppilaideni vanhemmat osallistuvat oppilaan oppimisen arviointiprosessiin tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen.
 %
6.5 %
8.4 %
6.2 %
7.4 %
6.7 %
6.2 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Hyödynnän tieto- ja viestintäteknologiaa oppilaiden oppimisen jatkuvassa arvioinnissa.
39 %
39 %
35 %
32 %
31 %
26 %
24 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Hyödynnän oppilaiden oppimisen jatkuvassa arvioinnissa oppimisanalytiikkaa.
 %
17 %
9.7 %
7.6 %
5.6 %
4.9 %
3.6 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Opetan oppilailleni erilaisia keinoja, miten he voivat osallistua yhteiskunnan toimintaan internetin kautta.
 %
36 %
32 %
30 %
30 %
29 %
27 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Opetan oppilaitani ymmärtämään ja tulkitsemaan erilaisia sähköisiä mediasisältöjä.
62 %
72 %
71 %
70 %
70 %
67 %
65 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Ohjaan aktiivisesti oppilaitani käyttämään digitaalisia tiedonhaun palveluita (esim. Google, Wikipedia, Wolfram|Alpha).
69 %
74 %
75 %
74 %
75 %
75 %
75 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Keskustelen usein oppilaideni kanssa internetissä olevan tiedon luotettavuudesta ja sen asianmukaisesta käytöstä (esim. lähdemerkinnät).
 %
78 %
79 %
78 %
78 %
76 %
76 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Muokkaamme usein oppilaideni kanssa internetissä olevaa tietoa (esim. Wikipedia).
0 %
6.3 %
4.6 %
4.6 %
5.8 %
6.2 %
6.5 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Työskentelemme oppilaiden kanssa myös koulurakennusten ulkopuolella hyödyntäen mobiililaitteita (esim. älypuhelin, tabletti, kannettava tietokone).
18 %
11 %
6.8 %
9 %
7.1 %
7.7 %
6.8 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Hyödynnän tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytössä oppilaiden antamia ideoita.
 %
54 %
50 %
51 %
52 %
53 %
51 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Oppilaani keräävät itselleen portfoliota sähköiseen oppimisympäristöön.
 %
24 %
21 %
18 %
21 %
19 %
14 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Hyödynnän tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytössä oppilaiden osaamista ja heidän antamiaan ideoita
68 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Oppilaat opiskelevat oppitunneillani säännöllisesti sähköisissä oppimisympäristöissä.
40 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Oppilaani keräävät itselleen portfoliota sähköiseen oppimisympäristöön.
21 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Hyödynnän oppilaiden oppimisen jatkuvassa arvioinnissa sähköisistä arvioinnin välineistä saatavaa dataa eli oppimisanalytiikkaa.
28 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Oppilaideni vanhemmilla on mahdollisuus osallistua oppilaan oppimisen arviointiprosessiin tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen.
13 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Opetan oppilailleni (säännöllisesti) erilaisia tietoyhteiskunnan kansalaistaitoja, verkkoasiointia ja -vaikuttamista.
32 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Tarjoan oppilaille kokemuksia TVT:n käyttämisestä vuorovaikutuksessa ja verkostoitumisessa
20 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Keskustelen säännöllisesti oppilaideni kanssa internetissä olevan tiedon luotettavuudesta ja sen asianmukaisesta käytöstä (esim. lähdemerkinnät)
71 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Vähintään viikoittain
Vuosi 2023Vuosi 2022Vuosi 2021Vuosi 2020Vuosi 2019Vuosi 2018Vuosi 2017Vuosi 2016Vuosi 2015Vuosi 2014Vuosi 2013Vuosi 2012
Kuinka usein käytät TVT:a opetuksessasi?
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
82 %
82 %
83 %
82 %
90 %
Kuinka usein oppijat tuottavat tunneillasi erityyppisiä mediasisältöjä (esim. kuvaa, ääntä ja videota)?
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
8.4 %
11 %
9.9 %
6.5 %
0 %
Oppijat käyttävät tunneillani luokan / opetustilan esitystekniikkaa, kuten kosketustaulua tai dokumenttikameraa.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
 %
0 %
0 %
0 %
Kuinka usein käytät tablettia opetuksessasi tai sen suunnittelussa?
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
36 %
39 %
0 %
0 %
0 %
Kuinka usein oppijat käyttävät tabletteja tunneillasi?
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
22 %
27 %
0 %
0 %
0 %
Osa-alueen Opetuskäyttö jakauma
Vuosi 2023Vuosi 2022Vuosi 2021Vuosi 2020Vuosi 2019Vuosi 2018Vuosi 2017Vuosi 2016Vuosi 2015Vuosi 2014Vuosi 2013Vuosi 2012
Taso
0-1
111112141414201011454
Taso
1-2
545761616263636361516151
Taso
2-3
313026232321162525413137
Taso
3-4
431111112438