Vuosiraportti 1.1.2016-23.5.2024

« Takaisin

Osaaminen

Alla näet, mistä kysymyksistä osa-alue Osaaminen muodostuu.

Vinkki: kysymystä klikkaamalla saat näkyviin yksittäisen kysymyksen jakauman ja vastausvaihtoehdot.

* = Kysymyksen vaikutus tasoon on käänteinen.

Positiivisia vastauksia
Kaikki vastaajat
Löydän eri oppimistilanteisiin hyviä tapoja hyödyntää tieto- ja viestintäteknologiaa.
59 %
Osaan käyttää jotakin sähköistä oppimisympäristöä (esim. Moodle, Opit, Fronter).
62 %
Osaan hyödyntää digitaalisia oppimateriaaleja opetuksessani.
85 %
Osaan tehdä useaa eri tyyppistä mediaa sisältäviä materiaaleja (esim. kuva, ääni, video).
46 %
Osaan huomioida tekijänoikeudet käyttäessäni eri aineistoja verkosta.
65 %
Osaan käyttää sähköpostia tehokkaasti (esim. liittää liitetiedostoja ja käyttää postituslistoja).
96 %
Osaan käyttää pikaviestimiä (esim. Skype, Google Talk, Lync).
70 %
Osaan käyttää yhteisöllisiä sisällöntuotantopalveluita (esim. blogit, wikit).
56 %
Osaan hyödyntää oppilashallintojärjestelmien viestintävälineitä vanhempien, kollegoiden ja oppijoiden välisessä yhteydenpidossa (esim. Wilma, Helmi).
97 %
Osaan käyttää sähköisiä oppimisympäristöjä kaksisuuntaisen viestinnän välineenä.
52 %
Osaan käyttää yhteisöpalveluita (esim. Facebook, Twitter, Google+).
71 %
Osaan ohjata oppijoita kansalaisvaikuttamisen mahdollisuuksiin verkossa.
31 %
Osaan käyttää jotakin tekstinkäsittelyohjelmaa (esim. Microsoft Word, LibreOffice Writer).
99 %
Osaan käyttää tekstinkäsittelyohjelman edistyneitä ominaisuuksia (esim. tyylejä ja automaattisia sisällysluetteloita).
79 %
Osaan käyttää jotakin esitysgrafiikkaohjelmaa opetuksessani (esim. Microsoft PowerPoint, LibreOffice Impress).
84 %
Osaan käyttää esitysgrafiikkaohjelman edistyneitä ominaisuuksia (esim. tehdä animaatiota sekä monipuolista sisältöä sisältäviä esityksiä).
38 %
Osaan käyttää jotakin taulukkolaskentaohjelmaa opetuksessani (esim. Microsoft Excel, LibreOffice Calc).
57 %
Osaan käyttää taulukkolaskentaohjelman edistyneitä ominaisuuksia opetuksessani (esim. kaavoja ja luoda erilaisia kuvaajia).
32 %
Osaan käyttää sujuvasti dokumenttikameraa.
89 %
Osaan käyttää sujuvasti dataprojektoria.
86 %
Osaan käyttää sujuvasti luokan äänentoistolaitteita.
84 %
Osaan käyttää sujuvasti kosketustaulua tai vastaavaa interaktiivista esitystekniikkaa.
34 %
Tiedän, mitä tarkoitetaan videovälitteisellä opetuksella, ja tunnen joitakin videovälitteisen opetuksen ohjelmistoja ja välineitä (esim. Adobe Connect, Lync).
26 %
Osaan teknisestä näkökulmasta järjestää videovälitteisiä opetustilanteita (esim. etäopetus, webinaarit).
10 %
Osaan käyttää mobiililaitteita (esim. älypuhelimet, tabletit).
96 %
Osaan hyödyntää oppilaiden omia mobiililaitteita osana opetusta.
57 %
Osaan hyödyntää mobiililaitteita sisältöjen tuottamiseen (esim. teksti, kuva, ääni, video).
51 %
Osaan käyttää digikameraa eli ottaa kuvia ja siirtää niitä tietokoneelle.
91 %
Osaan kuvankäsittelyn perusteet (esim. kuvien rajaus, koon muuttaminen).
80 %
Osaan videonkäsittelyn perusteet (esim. leikkaaminen, eri lähteiden yhdistely).
35 %
Osaan äänenkäsittelyn perusteet (esim. nauhoittaminen, editointi).
33 %
Opetusaiheisiini on vaikea löytää sähköistä materiaalia. *
16 %
Käytän opetukseen liittyvissä palveluissa hyviä salasanoja.
74 %
Ohjeistan oppijoitani käyttämään turvallisia salasanoja. 
65 %
Osaan hyödyntää tiedonala- ja oppiainekohtaisia tiedonlähteitä.
93 %
Osaan hyödyntää erikoisempia tietopalveluja tiedon hakemiseen, kuten esim. kirjaston sähköiset hakupalvelut, Google Scholar tai tieteelliset tietokannat.
56 %
Osaan käyttää sähköisiä työkaluja tiedon tallentamiseen, järjestelemiseen ja jakamiseen (esim. pilvipalveluissa).
57 %
Osaan käyttää jotakin opetukseen suunnattua graafista ohjelmointiympäristöä (esim. Scratch, Kodu, Lego Mindstorm). 
18 %
Osaan ohjelmoida jollakin lausekielellä (esim. C, Java, PHP, Javascript, C++, Python) monipuolisesti oppijoiden kanssa.
7 %
Tieto- ja viestintätekniikan (TVT) hyödyntäminen opetussuunnitelman mukaisesti on sujuvaa.
43 %
Ohjaan oppilaitani suojautumaan yleisiltä tietoturvariskeiltä ja tiedon katoamiselta.
61 %
Oppilaani osaavat toimia tekijänoikeuksien perusperiaatteiden mukaisesti.
29 %
Ohjaan oppilaitani ergonomisiin työskentelyasentoihin.
45 %
Tauotan oppilaideni työskentelyä välttääkseni oppilaiden liiallista istumista.
67 %
Ohjaan oppilaita säännöllisesti internetin vastuulliseen ja lainmukaiseen käyttämiseen.
74 %
Kun otan käyttöön uuden palvelun tai sovelluksen, tutustun aina sen käyttöehtoihin.
34 %
Osaan ohjata oppilaitani animaatioiden tekemisessä (esim. iMotion, Giphy, Animaatiokone).
23 %
Osaan ohjata oppilaitani virtuaalisen (VR) ja/tai lisätyn todellisuuden (AR) käyttämisessä.
5.8 %
Osaan tulostaa 3D-tulostimella.
7.9 %
Oma TVT-valmiuteni ja osaamiseni ovat riittäviä verrattuna opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin.
48 %
Minun on vaikeaa löytää laadukasta digitaalista materiaalia opetettaviin aiheisiin *
28 %
Tunnen Creative Commons -lisenssien käyttöperiaatteet.
32 %
Osaan käyttää monipuolisesti jotakin digitaalista oppimisympäristöä (esim. Moodle, SanomaPro, Peda.net, itslearning).
73 %
Osaan käyttää sujuvasti jotakin digitaalista oppimisympäristöä (esim. Google Classroom, O365, Moodle, SanomaPro, Peda.net, itslearning).
88 %
Opastan oppilaitani toimimaan tekijänoikeuksien perusperiaatteiden mukaisesti.
79 %
Osa-alueen Osaaminen jakauma
Kaikki vastaajat
Taso
0-1
3
Taso
1-2
46
Taso
2-3
45
Taso
3-4
5