Vuosiraportti 1.1.2020-23.5.2024

« Takaisin

Osaaminen

Alla näet, mistä kysymyksistä osa-alue Osaaminen muodostuu.

Vinkki: kysymystä klikkaamalla saat näkyviin yksittäisen kysymyksen jakauman ja vastausvaihtoehdot.

* = Kysymyksen vaikutus tasoon on käänteinen.

Positiivisia vastauksia
Kaikki vastaajat
Löydän eri oppimistilanteisiin hyviä tapoja hyödyntää tieto- ja viestintäteknologiaa.
63 %
Osaan hyödyntää digitaalisia oppimateriaaleja opetuksessani.
89 %
Tieto- ja viestintätekniikan (TVT) hyödyntäminen opetussuunnitelman mukaisesti on sujuvaa.
52 %
Ohjaan oppilaitani suojautumaan yleisiltä tietoturvariskeiltä ja tiedon katoamiselta.
61 %
Oppilaani osaavat toimia tekijänoikeuksien perusperiaatteiden mukaisesti.
32 %
Ohjaan oppilaitani ergonomisiin työskentelyasentoihin.
46 %
Tauotan oppilaideni työskentelyä välttääkseni oppilaiden liiallista istumista.
67 %
Ohjaan oppilaita säännöllisesti internetin vastuulliseen ja lainmukaiseen käyttämiseen.
74 %
Kun otan käyttöön uuden palvelun tai sovelluksen, tutustun aina sen käyttöehtoihin.
33 %
Osaan ohjata oppilaitani animaatioiden tekemisessä (esim. iMotion, Giphy, Animaatiokone).
24 %
Osaan ohjata oppilaitani virtuaalisen (VR) ja/tai lisätyn todellisuuden (AR) käyttämisessä.
6.9 %
Osaan tulostaa 3D-tulostimella.
9.7 %
Oma TVT-valmiuteni ja osaamiseni ovat riittäviä verrattuna opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin.
59 %
Minun on vaikeaa löytää laadukasta digitaalista materiaalia opetettaviin aiheisiin *
24 %
Tunnen Creative Commons -lisenssien käyttöperiaatteet.
41 %
Osaan käyttää monipuolisesti jotakin digitaalista oppimisympäristöä (esim. Moodle, SanomaPro, Peda.net, itslearning).
79 %
Osaan käyttää sujuvasti jotakin digitaalista oppimisympäristöä (esim. Google Classroom, O365, Moodle, SanomaPro, Peda.net, itslearning).
88 %
Opastan oppilaitani toimimaan tekijänoikeuksien perusperiaatteiden mukaisesti.
79 %
Osa-alueen Osaaminen jakauma
Kaikki vastaajat
Taso
0-1
2
Taso
1-2
36
Taso
2-3
55
Taso
3-4
7