Vuosiraportti 1.1.2021-18.9.2021

« Takaisin

Osaaminen

Alla näet, mistä kysymyksistä osa-alue Osaaminen muodostuu.

Vinkki: kysymystä klikkaamalla saat näkyviin yksittäisen kysymyksen jakauman ja vastausvaihtoehdot.

* = Kysymyksen vaikutus tasoon on käänteinen.

Positiivisia vastauksia
Kaikki vastaajat
Löydän eri oppimistilanteisiin hyviä tapoja hyödyntää tieto- ja viestintäteknologiaa.
63 %
Osaan hyödyntää digitaalisia oppimateriaaleja opetuksessani.
91 %
Tieto- ja viestintätekniikan (TVT) hyödyntäminen opetussuunnitelman mukaisesti on sujuvaa.
54 %
Ohjaan oppilaitani suojautumaan yleisiltä tietoturvariskeiltä ja tiedon katoamiselta.
66 %
Ohjaan oppilaitani ergonomisiin työskentelyasentoihin.
49 %
Tauotan oppilaideni työskentelyä välttääkseni oppilaiden liiallista istumista.
68 %
Ohjaan oppilaita säännöllisesti internetin vastuulliseen ja lainmukaiseen käyttämiseen.
77 %
Kun otan käyttöön uuden palvelun tai sovelluksen, tutustun aina sen käyttöehtoihin.
36 %
Osaan ohjata oppilaitani animaatioiden tekemisessä (esim. iMotion, Giphy, Animaatiokone).
25 %
Osaan ohjata oppilaitani virtuaalisen (VR) ja/tai lisätyn todellisuuden (AR) käyttämisessä.
7.3 %
Osaan tulostaa 3D-tulostimella.
8.8 %
Oma tvt-valmiuteni ja osaamiseni ovat riittäviä verrattuna opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin.
60 %
Minun on vaikeaa löytää laadukasta digitaalista materiaalia opetettaviin aiheisiin *
21 %
Tunnen Creative Commons -lisenssien käyttöperiaatteet.
41 %
Osaan käyttää monipuolisesti jotakin digitaalista oppimisympäristöä (esim. Moodle, SanomaPro, Peda.net, itslearning).
81 %
Osa-alueen Osaaminen jakauma
Kaikki vastaajat
Taso
0-1
1
Taso
1-2
38
Taso
2-3
55
Taso
3-4
6