Vuosiraportti 2023

« Takaisin

Osaaminen

Alla näet, mistä kysymyksistä osa-alue Osaaminen muodostuu.

Vinkki: kysymystä klikkaamalla saat näkyviin yksittäisen kysymyksen jakauman ja vastausvaihtoehdot.

* = Kysymyksen vaikutus tasoon on käänteinen.

Positiivisia vastauksia
Kaikki vastaajat
Löydän eri oppimistilanteisiin hyviä tapoja hyödyntää tieto- ja viestintäteknologiaa.
61 %
Osaan hyödyntää digitaalisia oppimateriaaleja opetuksessani.
92 %
Ohjaan oppilaitani suojautumaan yleisiltä tietoturvariskeiltä ja tiedon katoamiselta.
61 %
Ohjaan oppilaitani ergonomisiin työskentelyasentoihin.
47 %
Tauotan oppilaideni työskentelyä välttääkseni oppilaiden liiallista istumista.
66 %
Ohjaan oppilaita säännöllisesti internetin vastuulliseen ja lainmukaiseen käyttämiseen.
75 %
Kun otan käyttöön uuden palvelun tai sovelluksen, tutustun aina sen käyttöehtoihin.
33 %
Osaan ohjata oppilaitani animaatioiden tekemisessä (esim. iMotion, Giphy, Animaatiokone).
26 %
Osaan tulostaa 3D-tulostimella.
8.6 %
Oma TVT-valmiuteni ja osaamiseni ovat riittäviä verrattuna opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin.
60 %
Minun on vaikeaa löytää laadukasta digitaalista materiaalia opetettaviin aiheisiin *
22 %
Tunnen Creative Commons -lisenssien käyttöperiaatteet.
39 %
Osaan käyttää sujuvasti jotakin digitaalista oppimisympäristöä (esim. Google Classroom, O365, Moodle, SanomaPro, Peda.net, itslearning).
89 %
Opastan oppilaitani toimimaan tekijänoikeuksien perusperiaatteiden mukaisesti.
79 %
Osa-alueen Osaaminen jakauma
Kaikki vastaajat
Taso
0-1
1
Taso
1-2
27
Taso
2-3
64
Taso
3-4
8